HISTORIA

Podziel się

Hipodrom Wola swoją działalność rozpoczął ponad 100 lat temu. To właśnie w Poznaniu szkolono najlepszych polskich jeźdźców XX wieku, a stajnie obiektu gościły najszybsze konie całej Europy.

Historia

1906

Początek

Historia Hipodromu na Poznańskiej Woli sięga początków XX wieku. Pierwsze obiekty powstały w latach 1906-1908, jako zaplecze Zamku Cesarskiego w Poznaniu, składające się ze stajni i powozowni. Wkrótce potem stworzone zostały plany budowy toru wyścigowego. Zaprojektowany na powierzchni 54 hektarów obiekt składał się z dwóch torów, obok których znalazły się trzy trybuny oraz boiska do tenisa, krykieta i gry w piłkę.

1918

Posener Rennverein

Do 1918 obiekt należał do Poznańskiego Towarzystwa Wyścigowego (Posener Rennverein).

1919

Hipodrom Wola

Po przejęciu obiektu przez grono hodowców wielkopolskich w dniu 29 wrzesnia 1919 roku odbyło się walne zebranie Wielkopolskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych, na którym to uchwalono statut, wybrano zarząd i uchwalono ostateczne przejęcie toru. Po I wojnie Poznań był drugim miastem po Warszawie, w którym najszybciej wznowiono przedwojenne wyścigi konne. Już w październiku 1919 roku odbyły pierwsze wyścigi połączone z zawodami hippicznymi, podczas których na trybunie honorowej gościł marszałek Józef Piłsudski. 

1939

II Wojna Światowa

Wybuch II wojny światowej oznaczał koniec dobrze prosperujących wyścigów konnych, choć okupanci korzystali z hipodromu, organizując własne gonitwy.

1946

Okres powojenny

Okres po II wojnie światowej był bardzo trudny dla polskiego jeździectwa, kiedy to zarówno w sposób pośredni poprzez zwalczanie wszystkiego, co przypomniało przeszłość jak i bezpośrednio poprzez likwidację w 1946 Polskiego Związku Jeździeckiego. Jednak umiłowanie do koni nie powstrzymało pasjonatów jeździectwa od ratowania sportu konnego. Po chichu zaczęły powstawać sportowe sekcje jeździeckie w stadach i stadninach. Hipodrom Wola w tamtym czasie był był także miejscem organizacji nieoficjalnych zawodów towarzyskich, a w roku 1947 i 1949 zorganizowano okręgowe zawody w skokach przez przeszkody i wyścigi konne.

1952

Pierwsze zawody po wojnie

W dniach 12-14 września 1952 roku na Woli odbyły się pierwsze w powojennej historii polskiego jeździectwa zawody WKKW.

1957

Ośrodek Polskiego Związku Jeździeckiego

W 1957 roku powstał na terenie Hipodromu Wola ośrodek Polskiego Związku Jeździeckiego, gdzie pod okiem byłych kawalerzystów szkoliła się czołówka polskiego sportu jeździeckiego. Jednocześnie Wola była miejscem, gdzie trenowano konie hodowlane i rekreacyjne celem sprzedaży ich do krajów Europy zachodniej. Przez wiele lat Wola była organizatorem słynnych w całej Europie aukcji koni.

1960

Likwidacja PZJ

W połowie lat 60-tych decyzją ówczesnych władz Polskiego Związku Jeździeckiego zlikwidowano ośrodek i przeniesiono go do Warszawy.

1980

Działalność szkoleniowa i treningowa

W latach 80-tych Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego skupiało swoją aktywność na szkoleniu oraz treningu wyczynowym w raach sekcji hodowlanej młodych koni. Działalność sportowa opierała się przede wszystkim na działalności Ludowego Klubu Sportowego "CWAŁ", a głównymi konkurencjami uprawianymi na Woli były skoki przez przeszkody oraz WKKW.

1988

Samodzielne przedsiębiorstwo państwowe

W 1988 roku Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego stało się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym, co dzięki osobowości prawnej pozwoliło znacznie poszerzyć zakres świadczonych usług i tym samym poprawić wynik ekonomiczny oraz zoptymalizować zarządzenie nowo powstałym podmiotem.

1993

Powstanie spółki CWJ Hipodrom Wola

Rok 1993 to kolejne zmiany związane z powstaniem spółki o nazwie CWJ - Hipodrom Wola Sp. z o.o. będącą własnością ówczesnej AWRSP (ANR). W związku z mającymi się odbyć na Woli Mistrzostwami Świata w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi przystąpiono do kompleksowych prac remontowych obiektu.

1995

Concours de Saut International

Hipodrom Wola Sp. z o.o. od 1995 roku stał się organizatorem Międzynarodowych Zawodów Oficjalnych w Skokach przez Przeszkody CSIO.

2005

Zmiana właściciela spółki

W 2005 roku właścicielem spółki został Samorząd Województwa Wielkopolskiego

2021

Przekazanie Hipodromu Wola Miastu Poznań

W grudniu 2021 roku Miasto Poznań nieodpłatnie nabyło wszystkie udziały w spółce Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego - Hipodrom Wola. Terenem zarządzać ma Grupa MTP - organizator m.in. największego wydarzenia jeździeckiego - cyklu CAVALIADA Tour i Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

2023

Przejęcie Hipodromu Wola przez Grupę MTP

We wrześniu 2023 roku Grupa MTP przejęła Hipodrom Wola i rozpoczęła modernizację ośrodka.