ZARZĄD

05.12.2023 23:21:42

Podziel się

Aktualny zarząd Hipodromu Wola oraz skład Rady Nadzorczej.

Prezes Zarzadu

Jakub Patelka
Jakub Patelka

Rada Nadzorcza Hipodromu Wola

Joanna Jajus

Katarzyna Wieczorek

Henryk Jan Święcicki

Jarosław Sierszchulski