ZARZĄD

05.12.2023 23:21:42

Podziel się

Aktualny zarząd Hipodromu Wola oraz skład Rady Nadzorczej.

Prezes Zarzadu

Jakub Patelka
Jakub Patelka

Rada Nadzorcza Hipodromu Wola

Joanna Jajus

Katarzyna Wieczorek

Henryk Jan Święcicki

Jarosław Sierszchulski

Gerard Hajgelman