ZAKUPY

Poniżej znajdą Państwo informacje o aktualnie prowadzonych konkursach ofert. Przedsiębiorstwa zainteresowane uczestnictwem w wybranym projekcie, prosimy o kontakt na adres: komisja.ofertowa@grupamtp.pl . Zastrzegamy sobie prawo wyboru firm, do których zostanie skierowane zaproszenie do złożenia oferty. Sposób dalszego procedowania zostanie każdorazowo określony w materiałach ofertowych. Zapraszamy do współpracy i składania ofert.

Sprawdź nasze postępowania na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mtp